فولاد- استقلال خوزستان

جمعه 28 مهر 1402

ساعت 19:00

ورزشگاه فولاد آرنا

۲۲ شهریور ۱۴۰۲